Google Ads реклама

Google Ads реклама описание и стъпки

  1. Извършване на одит на съществуващите РРС кампании – как е управлявана рекламата до сега, кои са силните и слабите ѝ страни. Целта на РРС одита на кампаниите е повишаване на тяхната ефективност. Въз основа на подробен анализ изготвяме списък с препоръки за оптимизация на РРС кампаниите и след консултация с клиента ги прилагаме в действие.
  2. Оптимизиране на избраните кампании, създаване на рекламни кампании (ако е необходимо повече). При оптимизирането на всяка кампания се изпълняват следните стъпки:
  • oптимизиране на структурата на профила (кампании, рекламни групи, реклами). определяне и залагане на бюджет на кампаниите
  • анализ на аудиториите, таргетиране и графика за показване на рекламите
  • проучване на ключовите думи ( ако кампанията използва такива), думите за търсене, определяне на отрицателни ключови думи
  • отстраняване на всички неефикасни реклами – реклами, които са изразходвали средства без добавена стойност, реклами които не са създадени правилно, реклами, които не са довели до желаните резултати.
  • одит на стратегиите за офериране на кампаниите и промяна при нужда
  • създаване на нови реклами и подобряван на избраните съществуващи такива

3.Управляване и администриране на кампаниите – следене на   постигнатите резултат на дневна база, оптимизиране и актуализиране на ключови думи, добавяне и редактиране на рекламни текстове,  оптимизиране на  бюджета, промени в таргетиране при необходимост

4.Изготвяне на пълен отчет за изразходването на рекламния бюджет

5.Анализ на постигнатите резултати, съвети за оптимизране на сайта и отделните лендинг страници

6.Допълнителни автоматични отчети , по желание на клиента

7.Ежеседмични отчети

\"\"

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *