Всяка интернет търсачка си има собствени критерии, според които определя дали уебсайтовете отговарят на изискванията й. Когато става въпрос за класиране сред резултатите от търсене в Google, има два основни фактора. Това са On-Page и Off-Page оптимизацията.

Off-Page оптимизацията е техника за оптимизация за интернет търсачки, която се извършва „извън“ вашата уебстраница и се състои в използването на ключови думи като anchor маркери и поставяне на линкове, водещи към вашия уебсайт.

Има различни начини, чрез които да изградите набор от връзки към своя сайт (така нареченият линк билдинг), сред които са записване в директории, писане и публикуване на статии, тристранни връзки, еднопосочни връзки, публикации във форуми, блогове, прес съобщения, социални мрежи и реципрочни линкове.

Интернет търсачките често актуализират алгоритмите си и вие трябва да сте запознати с най-новите патенти, указания и техники, които търсачките използват, за да класират сайтовете. Off-page оптимизацията е най-важният фактор за класиране на един уебсайт в Google.

Google обръща голямо внимание на off-page оптимизацията и я смята за един от основните фактори при класирането на сайтове в резултатите от търсене. Ако планирате добре off-page оптимизацията на страницата си, тя ще излиза на предни позиции, както в класацията на Google, така и сред резултатите на други интернет търсачки.

Off-page оптимизацията е свързана предимно с популярността на линковете и всяка връзка, водеща към сайта ви, се смята за глас в негова полза. Интернет търсачките вземат предвид множество фактори при оценка на off-page оптимизацията:

– Колко уебсайта съдържат връзки, водещи към вашата страница? Обратните линкове от други уебсайтове към вашия, се разглеждат като плюс.

– На какви уебсайтове има линкове към вашия? Нужно е страниците, които водят към вашия сайт, да имат съдържание, отговарящо на вашето, и да се смятат за престижни сайтове.

– Какъв anchor текст използвате при линк билдинга. Anchor маркерите трябва да съдържат желаните от вас ключови думи, но текстът не бива да е еднакъв за всички връзки, водещи към уебсайта ви.

– Колко входящи и изходящи линкове има на уебсайтовете, които водят към вашия?

– Какъв е пейдж рангът на страницата, водеща към вашия сайт?

– Колко адекватно е съдържанието на сайта, на който има линкове, водещи към вашия?

За да излиза сайтът ви на челни позиции в резултатите на интернет търсачките, е нужно да се запознаете добре с основните фактори за on-page и off-page оптимизация. Свържете се с наси започнете да градите своето онлайн бъдеще!