Услуги за хостинг и поддръжка на уеб сайтове

Центрове за данни, съвместими с SAS70

Ние предприемаме всички необходими стъпки, за да гарантираме безопасността на вашите данни. Класификацията SAS е широко признат одиторски стандарт, разработен от Американския институт на сертифицираните счетоводители (AICPA) – и нещо, с което it-website.eu с гордост предлага нашите клиенти.

Облачен хостинг

Облачният хостинг е чудесно решение за уебсайтове, които са надраснали ресурсите на съществуващия си споделен хостинг доставчик. Облачният хостинг може да намали напрежението на ресурсите на споделения сървър.

Сканиране на уязвимостта

it-website.eu се грижи за извършването на редовни сканирания на уязвимостта, за да идентифицира и коригира откритите слабости.