Реклама Facebook за гр. Пловдив

Facebook рекламата е мощен инструмент за подпомагане на бизнеса да достигне до целевата си аудитория. Но с толкова много показатели за проследяване може да бъде предизвикателство да разберете кои са най-важните.

Ето пет ключови показателя, върху които да се съсредоточите, когато измервате успеха на рекламните си кампании във Facebook:

1. CTR (честота на кликване)

Честотата на кликване (CTR) е процентът на потребителите, които кликват върху реклама или връзка от общия брой потребители, които я виждат. Този показател помага да се измери колко ефективно вашата реклама кара хората да предприемат желаното действие. За да изчислите своя CTR, просто разделете общия брой кликвания на вашата реклама на броя импресии, които е получила.

От съществено значение е да имате висок CTR, защото това означава, че вашите реклами се виждат и ангажират с много хора. Високият CTR показва, че хората се интересуват от това, което предлагате, и е по-вероятно да осъществят реализация.

2. CPP (цена на покупка)

Цената на покупката (CCP) е средната сума пари, която клиентът харчи за продукт всеки път, когато го закупи. Този показател е важен, защото ви помага да разберете доколко успешно рекламите ви стимулират продажбите. Ако рекламите ви не се представят добре в тази област, може би е време да обмислите промяна на стратегията си.

За да изчислите разходите си за придобиване на клиенти, ще трябва да разделите общата сума, която сте похарчили за вашата маркетингова кампания, на общия брой клиенти, които сте придобили чрез тази кампания. Това ще ви даде разходите за придобиване на клиенти за тази конкретна кампания.

3. CPC (цена на клик)

Цената на клик (CPC) измерва колко струва да накарате някой да кликне върху вашата реклама. Този показател е важен, защото ви позволява да видите колко струва придобиването на нови клиенти. Ако разходите ви за привличане на клиенти са твърде високи, може би е време да преоцените маркетинговата си стратегия.

За да изчислите своята цена на кликване, просто вземете общата сума, която сте похарчили за кампанията си, и я разделете на общия брой получени кликвания. Това ще ви даде средна цена на клик, която можете да използвате, за да сравните ефективността на различни кампании.

4. Възвръщаемост на разходите за реклама

Възвръщаемостта на разходите за реклама измерва колко приходи сте генерирали от рекламните си кампании в сравнение с това колко сте похарчили за тези кампании. Това може да ви помогне да прецените ефективността на рекламите си и дали осигуряват добра възвръщаемост на инвестициите.

Не забравяйте, че е важно да гледате на рекламата като на инвестиция, защото ако не печелите повече пари чрез продажби на продукти, отколкото харчите за реклами, вашият бизнес няма да продължи много дълго.

5. Диагностика на уместността на рекламата

Facebook замени предишния си показател „Релевантност“ с три нови, които измерват по-добре как потребителите взаимодействат с рекламите, след като са ги видели 500 пъти. Новите показатели са:

  • Класиране по качество: Измерва качеството на вашата реклама в сравнение с други реклами, показвани на същите хора.
  • Класиране по степен на ангажираност: Измерва колко често хората, които са видели вашата реклама, са се ангажирали с нея.
  • Класиране на процента на реализация: Измерва колко често хората, които са видели вашата реклама, предприемат желаното действие, като например извършване на покупка.

Този показател ви позволява да знаете как се очаква вашата реклама да се представи по отношение на ангажираността в сравнение с други реклами, насочени към същата аудитория. Те могат да бъдат ценен показател, който да ви помогне да определите доколко рекламата ви вероятно ще накара хората да взаимодействат с нея.